Med utgangspunkt i Bodø kan du oppleve nordre deler av Kystriksveien med sykkel. Turen går til dels med hurtigbåt og med 30-60 km på sykkelen per dag.

Du får oppleve vakker natur, spennende øyer og ikke minst Norges nest største isbre Svartisen.  En slik sykkeltur tar 4-10 dager.  Følg en av våre foreslåtte turer eller få et skreddersydd turforslag.

Nytt i 2016 er at vi tilbyr bagasjetransport langs hele Kystriksveien. 

Les mer om denne turen og andre sykkelturer langs kystriksveien på www.kystriksveien.no/sykkel